Kortdurende therapie, zeer succesvol!

Reacties cliënten

Ik zal het heel leuk vinden als ik nog één keer mag komen.

Laila

Lees meer reacties van cliënten.

Meisje met moeder

Vaardigheidstraining

Uw kind sociaal vaardig

Niet ieder kind vindt het gemakkelijk om zichzelf te durven zijn.
Vaak wanneer uw kind behulpzaam en sociaal wil zijn of vol zelfvertrouwen voor zijn/haar mening wil opkomen moet het kind hindernissen overwinnen. Dat is lang niet altijd gemakkelijk.

Sommige kinderen worden gepest op school of hebben helemaal geen vriendjes. Dit heeft een enorm effect op het zelfvertrouwen van het kind.
Vaak zijn het kinderen die problemen krijgen op school door teruggetrokken gedrag, ze hebben te weinig zelfvertrouwen en zijn van zichzelf niet genoeg weerbaar.
Weer anderen zijn juist te vaak betrokken bij een conflict, zijn bazig en hebben regelmatig ruzie.
Voor al deze kinderen is er de vaardigheidstraining.

Door de sociale vaardigheidstraining komt er een proces van gedragsverandering op gang en leren zij met gemakkelijk toepasbare methodes hoe zij moeten reageren en omgaan met verschillende situaties.
Het is gebleken dat kinderen die de sociale vaardigheidstraining hebben gedaan meer zelfvertrouwen hebben gekregen,lekkerder in hun vel zitten en het beter doen op school.
Ook ontstaan er hechtere vriendschappen door hun veranderd gedrag.
Een kind met vriendjes voelt zich beter, sterker en kan tegen een stootje.

 

De sociale vaardigheidstraining is er onder andere voor kinderen die:

 • Gepest worden
 • Zelf pesten
 • Weerbaarder willen worden
 • Meer zelfvertrouwen willen krijgen én meer durf
 • Op willen komen voor zichzelf
 • Niet durven vragen of zij mee mogen spelen
 • Uitgescholden worden
 • Bazig zijn
 • Veel ruzie maken
 • Zich buitengesloten voelen
 • Vrienden willen maken
 • Goed willen samenwerken

 

Zowel individueel als voor groepjes én op school

Kind- & Tienerpraktijk Het Schild begeleidt kinderen zowel individueel als in groepjes en klassikaal op scholen.
De sociale vaardigheidstraining is een afwisselend proces van theorie, spel, praten over eerdere ervaringen en het helpen met elkaars moeilijkheden. Hiermee wordt een compleet geheel aangeboden dat effectief werkt voor alle leeftijden en ook op scholen succesvol is.
Eventueel kan in de spelsituaties door videoopnamen geobserveerd worden en, als dat nodig is, gecorrigeerd worden waardoor kinderen, door hun eigen gedrag terug te zien, zelf kunnen zien en beoordelen wat zij al heel goed doen en waar zij nog wat extra steun en begeleiding in kunnen gebruiken.