Kortdurende therapie, zeer succesvol!

Reacties cliënten

Mijn dochter heeft een dysfatische taalontwikkeling.
Zij komt bij Harriet voor therapie. Na 2 á 3 sessies zie je al heel duidelijk hoe ze is veranderd.
Door de therapie heeft ze nu veel meer zelfvertrouwen meer naar buiten gericht.
Ze kan zich nu véél meer uitten. Niet alleen mijn kind heeft door de therapie veel meer zelfvertrouwen, maar ook de ouders het hele gezin.
Het is belangrijk om mijn dochter met rust, geduld, positiviteit te omringen en hiermee de oefeningen te doen.
Door het vele oefenen met mijn dochter wordt de band steeds beter.
Het maakt dat mijn kind meer basis, meer zelfvertrouwen krijgt in zichzelf.

Lees meer reacties van cliënten.

Tieners met voetbal

Tieners

Uw tiener - mét het juiste gereedschap - goed op weg

Het proces van uw kind als tiener, op weg naar de volwassenheid is een fijne tijd waar u volop van kunt genieten.
Genieten van het samenzijn..., de volwassen gesprekken die je ineens hebt met je puber achter een lekker kopje koffie. Je kind heeft goede vooruitzichten, doet het goed op school en voelt zich duidelijk happy: u geniet!
Kortom: je bent trots op je puber en je omgeving merkt dat.
Dit zijn kostbare, mooie momenten in je gezin, en het leven van je drukke puber.

Toch is dit niet altijd zo vanzelfsprekend

Soms brengt het gedrag van uw tiener veel spanning binnen het gezin en is het net of je je eigen kind niet meer herkend.
Uw kind gedraagt zich op een manier die u ronduit ongemanierd vindt, praat op een toon die ongepast is, loopt vrienden achterna waar u liever niet mee gezien wilt worden en er is maar weinig discipline.
Maar bovenal: u kunt geen normaal gesprek meer voeren, afspraken worden niet nagekomen en het samenzijn ervaart u alleen nog maar als strijd.
Dan kunnen tienerjaren een moeilijke periode zijn.

Hulp op het juiste moment

Maikel heeft een hekel aan school. Hij heeft een grote mond tegen leerkrachten en wordt regelmatig uit de klas verwijderd. Zijn cijferlijst is slecht en zijn houding is ronduit negatief.
Maikel spijbelt steeds vaker.
Ook thuis vertoont Maikel negatief gedrag. Zijn ouders drijft hij tot wanhoop waardoor zij onredelijk hard tegen hem worden.
Hoe wordt hun zoon in hemelsnaam op een goede manier volwassen?
Dan trekt een van de ouders aan de bel voor hulp: Maikel merkt dat hij zijn mening mag uitten en dat er serieus naar hem wordt geluisterd.
Dit is voor Maikel aanleiding om zijn gedrag te veranderen. Gedurende deze periode ondervindt Maikel veel steun en betrokkenheid: er worden afspraken gemaakt en Maikel wordt goed begeleid.
Dit zorgt er uiteindelijk voor dat Maikel zijn diploma behaald en een duidelijke toekomst voor ogen heeft.

Kind- & Tienerpraktijk Het Schild reikt essentiële hulp aan om op het juiste moment, in deze belangrijke jaren, tieners te helpen zich staande te houden in de maatschappij, niet beïnvloedbaar te zijn, en goed bestand te zijn tegenover hun omgeving en om zich op een positieve manier te kunnen richten op de toekomst.
De methode 'Het Schild' is een succesvolle oplossingsgerichte training met een positieve visie die goede resultaten boekt voor tieners met emotionele problemen, gedragsproblemen en eveneens tieners die dreigen met uitval op school.
De methode richt zich onder andere op het oplossen van problemen waar tieners mee te kampen hebben en brengt tevens een betere communicatie op gang met zowel ouders als hun omgeving.

Tiener