Kortdurende therapie, zeer succesvol!

Reacties cliënten

Dear Harriet,

I couldn't find my other note so l will type it up again.
Martin is mainly very good. He listens to me and tries to help where he can.
When working on points or sticker system, Martin will improve his behaviour very well and do anything to get what he wants.

Lees meer reacties van cliënten.

Geregistreerd lid

Laat ik mij even aan u voorstellen.

Mijn naam is Harriette van Schijndel.
Als (para) medisch natuurgeneeskundige Therapeut werk ik hoofdzakelijk met kinderen. De emotionele en innerlijke wereld van het kind en de psyche hebben mij altijd geboeid.

Daarom heb ik gekozen voor een professionele aanpak en heb ik na mijn studie als Therapeut bij The Centre of New Directions, White Lodge te Kent (Engeland) nog opleidingen gevolgd die specifiek op het kind gericht zijn. Daarop volgend volgde ik een studie tot Counselling-therapeut.

Daarop aansluitend heb ik de officiële Trainerslicentie verworven als Kids' Skills Ambassador van het Helsinki Brief Therapy Institute, om niet alleen met deze methode te werken, maar ook over te mogen brengen aan ouders, leerkrachten en andere professionals die met kinderen werken.
Kids' Skills is ontwikkeld door Ben Furman, psychiater en psychotherapeut, mededirecteur van het Helsinki Brief Therapy Institute. Op de Finse televisie heeft hij een eigen praatprogramma met onderwerpen over psychologie.
Hij is internationaal bekend als deskundige en docent op het gebied van oplossingsgerichte therapie, probleemoplossen, kindervraagstukken, teamontwikkeling, systeemdenken en persoonlijke ontwikkeling.

Inmiddels heb ik dertien jaar praktijkervaring in het werken met kinderen en volwassenen. Een behandeling bij "Kind & Tienerpraktijk 't Schild" duurt doorgaans niet lang. Meestal zijn een aantal sessies al genoeg om naar goede verbeteringen te werken. Een sessie duurt gemiddeld een uur en de kosten hiervoor bedragen €64,-. De meeste zorgverzekeraars vergoeden gedeeltelijk deze therapie, kijk of u aanvullend verzekerd bent. Ook kunt u deze kosten als aftrekpost aan het eind van het jaar indienen bij de belasting.
Schoolbezoeken worden als een consult berekend.

Kindgebonden budget (KGB)

Het Kindgebonden budget (KGB) geeft mogelijkheden dit te kunnen bekostigen.
Het Kindgebonden budget is een bijdrage in de kosten voor uw kinderen tot 18 jaar. Het kindgebonden budget kunt u ontvangen naast uw kinderbijslag.
Welk bedrag uw kindgebonden budget inhoud hangt af van een aantal zaken af:

 • het aantal kinderen u heeft
 • de leeftijd van uw kinderen
 • de hoogte van uw inkomen en uw eventuele vermogen

Kijk hiervoor op de website van de Belastingdienst onder Kindgebonden budget.

Geregistreerd lid

 • Trainerslicentie: Instituut voor Kortdurende Therapie te Helsinki (Finland) van Ben Furman
 • Kids' Skills Ambassador, Oplossingsgerichte Therapie voor kinderen
 • Kids' Skills Coach & Trainer
 • Counsellingstherapeut, Beroepsvereniging STIBAG
 • Remedial Teaching, Methode De Haan
 • Beroeps (para) medisch Natuurgeneeskundig therapeut aangesloten bij beroepsvereniging BATC
 • Medische en psychosociale basiskennis (Cpion)
 • EMDR (voor angst en/of traumatische ervaring)
 • Klinische psychologie deel 1 en 2

Alle genoemde bedragen op de website zijn ex btw.
Aan een intake in de praktijk zijn kosten verbonden.
Een kennismakingsgesprek is gratis en telefonisch.


Harriet van Schijndel